Lồng đèn Hội An trang trí Vu Lan mùa hiếu hạnh

lồng đèn Hội An trang trí Vu Lan mùa hiếu hạnh, Lễ Vu lan của Phật giáo như chúng ta thấy ngày nay phát xuất từ thời Đức Phật. Bằng đại bi tâm, Đức Phật đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này, Vào lễ Vu Lan, khắp các chùa chiền đều trang trí rực rỡ vì đây là một trong...

Continue reading