Lồng đèn truyền thống trang trí lễ hội

Lồng đèn truyền thống trang trí lễ hội || Lồng đèn truyền thống trang trí lễ hội Quốc gia nào, dân tộc nào cũng có những lễ hội truyền thống. Đó là di sản văn hóa chứa đựng giá trị tinh túy và luôn được gạn lọc những gì không còn phù hợp với thời đại mới. Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa dân...

Continue reading