Sử dung Lồng đèn Việt ủng hộ thợ thủ công

Sử dung Lồng đèn Việt ủng hộ thợ thủ công Hội An là một thành phố mà đèn lồng truyền thống Việt Nam được sử dụng để trang trí nhiều nhất trên cả nước bởi con người Hội An gắn bó với từng chiếc đèn lồng như là cái hồn của phố, là một vật dụng không thể thiếu vừa để thắp sáng, vừa để trang trí...

Continue reading