Phân biệt thêu và vẽ lồng đèn hội an

Phân biệt thêu và vẽ lồng đèn hội an : - Có thể thêu hoặc vẽ lên lồng đèn Hội An, thường vẽ lên đèn lồng là vẽ hoa lá, phong cảnh phức tạp và nhiều màu săc, còn thêu lên đèn lồng chủ yếu thêu hoa và logo, chữ, biểu tượng của các công ty,dưới đây là 4 họa tiết dùng cho lồng đèn ngày...

Continue reading