Lồng đèn vẽ sáng tạo từ truyền thống

Lồng đèn vẽ sáng tạo từ truyền thống || Lồng đèn vẽ sáng tạo từ truyền thống Lồng đèn là một trong những vật dụng trang trí và dùng để thắp sáng của người Việt từ xưa đến nay, ngày xưa chiếc lồng đèn chỉ đơn giản bởi được làm từ các chất liệu rẻ tiền, thân thuộc như đèn lồng tre bọc giấy, những nơi sang...

Continue reading