Lồng đèn Hội An được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Lồng đèn Hội An được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng || Lồng đèn Hội An được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng Lồng đèn Hội An (Quảng Nam) đã được cấp chứng thư Top 50 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013 và sẽ được tôn vinh vào ngày 27.9 này. Ban tổ chức chương trình khảo sát và cấp chứng thư “Thương hiệu, nhãn...

Continue reading