Sử dụng lồng đèn Việt ủng hộ hàng Việt

Sử dụng lồng đèn Việt ủng hộ hàng Việt Hội An là một thành phố mà lồng đèn truyền thống Việt Nam được sử dụng để trang trí nhiều nhất trên cả nước bởi con người Hội An gắn bó với từng chiếc đèn lồng như là cái hồn của phố, là một vật dụng không thể thiếu vừa để thắp sáng, vừa để trang trí...

Continue reading