Lồng đèn thêu hoa sen và chữ cho lễ Vu Lan

lồng đèn thêu hoa sen và chữ cho lễ Vu Lan sắp đến, Trong thế giới Phật giáo, rằm tháng 7 được chọn là ngày Vu Lan. Đây là ngày để những người con tìm về cội nguồn, tổ tiên để làm tròn đạo hiếu, những chiếc đèn lồng được thắp lên để tưởng nhớ mang theo ước nguyện, cầu bình an, an lành và...

Continue reading