Lồng đèn phi tím treo ngoài trời

Lồng đèn phi tím treo ngoài trời, mang màu sắc tím Huế đặc trưng nhẹ nhàng, Tím là một màu chính trong ngũ sắc pháp lam Huế (đỏ, vàng, tím, lục, xanh) trang trí ở cung điện, ở đình chùa miếu vũ, phong cách truyền thống xưa, khắc phục nhược điểm vải lụa nhanh bạc màu khi sử dụng ngoài trời. Xưởng Đèn...

Continue reading